Lezing op 4 oktober: Snaartheorie

De twee belangrijkste pijlers van de moderne natuurkunde – de kwantummechanica en de relativiteitstheorie – blijken in extreme situaties niet goed samen te gaan. Zodra we proberen met deze modellen zwarte gaten of de oerknal te beschrijven, stuiten we op allerlei vreemde tegenspraken. Ten minste één van beide theorieën – en mogelijk allebei – is in dergelijke extreme omstandigheden dus niet exact geldig. De snaartheorie is een succesvolle poging om beide ideeën in één breder, consistent raamwerk te vatten.

In zijn lezing op 4 oktober om 20:00 uur vertelt Marcel Vonk ons op een begrijpelijke manier wat de snaartheorie inhoudt, en waarom die de bestaande problemen oplost. Tegelijkertijd zien wij dat dit nieuwe model ook allerlei nieuwe problemen met zich meebrengt. Marcel bespreekt hoe natuurkundigen proberen ook deze problemen op te lossen. Uiteindelijk komen we terug bij de sterrenkunde: wat leert de snaartheorie ons nu over het heelal, de oerknal en zwarte gaten? Is het mogelijk het model te testen met astronomische waarnemingen? Ook de ideeën van de Nederlandse fysicus Erik Verlinde, recent uitgebreid in het nieuws, komen hierbij ter sprake.

Marcel Vonk is mathematisch fysicus, werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek behelst onder meer de snaartheorie, een theorie die allerlei toepassingen vindt in de kosmologie en de studie van zwarte gaten. Naast onderzoeker is hij ook enthousiast popularisator. In 2011 publiceerde hij het populairwetenschappelijke boek “Snaartheorie” en in november 2017 verscheen zijn nieuwe boek “Zwarte gaten – Gevangen in ruimte en tijd”.

Locatie

Alle lezingen worden gehouden op donderdagavonden om 20:00 uur in de Eekhoornzaal op de 1ste verdieping van het  Bezoekerscentrum van Natuurmonumenten naast de Sterrenwacht. Loop links om het Bezoekerscentrum heen naar de achteringang. Toegang is gratis voor leden van de KNVWS Gooi en Vechtstreek en Sterrenwacht Gooi en Vechtstreek. Toegang is €3 voor niet-leden.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.