Theoretische Sterrenkunde

Evolutie van sterrenTheoretische Sterrenkundegroep is gratis voor leden maar is nu even met pauze. De groep wordt weer opgestart in 2018. Het doel van de theoretische sterrenkundegroep is om de kennis over alles wat met weer- en sterrenkunde te maken heeft te verdiepen. Daarbij streven we naar een opzet waarbij de betrokkenheid van alle deelnemers zo optimaal mogelijk is. Deelnemers komen van verschillende kennisniveaus en diepgaande kennis vooraf is niet nodig.

Wat doen wij?

  • Op elke bijeenkomst bespreken we de laatste (afdelings)lezing aan de hand van vragen van deelnemers.
  • Daarnaast neemt per keer, één van de deelnemers een korte inleiding voor zijn/haar rekening over een onderwerp dat hem/haar na aan het hart ligt.
  • Ook is er op elke bijeenkomst ruimte voor het bespreken van een actueel onderwerp.

Over al deze onderdelen wisselen we vragen, ideeën en informatie uit via e-mail of een ander on-line kanaal.
Bij deze bijeenkomsten streven we naar verdieping, zonder in te gaan op (te) moeilijke fysische of wiskundige details. Middelbare school kennis is voldoende.

Studiegroepen

Als onderdeel van de groep kunnen er ook kleine studiegroepen worden gevormd die een bepaald onderwerp verder uitdiepen in een aantal aparte en informele bijeenkomsten. Zo’n onderwerp kan uit een maandelijkse bijeenkomst voortkomen of als basis een boek of een artikel (tijdschrift of internet) hebben. In de studiegroepen is er ruimte om het niveau van de onderwerpen zover te verdiepen als de deelnemers wensen.

Organisatie & Aanmelden

Bijeenkomsten zullen vermoedelijk ongeveer een- of tweemaandelijks plaatsvinden van oktober tot mei. Belangstellenden kunnen zich hieronder aanmelden. Wij houden u dan op de hoogte van de startdatum.

Aanmelding Theoretische Sterrenkunde Groep

* = veld verplicht

Stuur mij meer informatie over de Theoretische Sterrenkunde groep wanneer beschikbaar:

Comments are closed