Speciaal voor scholen

SchoolpresentatieNaast cursussen voor kinderen en volwassenen op locatie bij de sterrenwacht organiseren wij cursussen, presentaties en/of besloten kijkavonden voor kinderen en jongeren vanaf circa 8 jaar t/m het laatste jaar VWO. Onderwerp en inhoud worden in overleg bepaald.

Voor jongere kinderen neemt dit vaak de vorm van een korte presentatie met activiteit of vraag-en-antwoord sessie terwijl voor scholieren de presentaties vaak worden gecombineerd met een groepsactiviteit, soms gespreid over meerdere lesuren.

Voorbeelden van recente onderwerpen zijn:

Basisschool:
  • Intro in de Kosmos met kijkavond
  • Leven met een ster: onze eigen zon
  • Sterrenkunde: wat houdt dat in?
  • Leven in ons zonnestelsel (Mars en de manen van Jupiter en Saturnus)
  • Mars in 3-D
  • Het heelal door de ogen van de Hubble Space Telescope
Middelbare school:
  • De zoektocht naar leven buiten onze zonnestelsel (exoplaneten rond andere sterren, inclusief activiteit)
  • Wat weten wij over de sterren? En hoe weten wij dat? (de Hertzsprung-Russell Diagram, inclusief activiteit)

De kosten van een lezing of cursus zijn voor een deel afhankelijk van uw wensen en uw afstand t.o.v. Gooi en Vechtstreek (i.v.m. mogelijke reiskosten). Om onze eigen kosten te dekken, vragen wij een bescheiden bijdrage van gemiddeld €35,00 – €50,00 per lezing op school plus eventuele materialen. De kosten van een besloten kijkavond of zonnekijkmiddag zijn afhankelijk van de locatie (bij de school of bij de sterrenwacht), inhoud (alleen kijkavond of met presentatie) en het aantal deelnemers.

Meer informatie?

* = veld verplicht

Ik ben geïnteresseerd in:


(meerdere antwoorden mogelijk)

Comments are closed