Speciaal voor scholen

SchoolpresentatieNaast cursussen voor kinderen en volwassenen op locatie bij de sterrenwacht organiseren wij cursussen, presentaties en/of besloten kijkavonden voor kinderen en jongeren vanaf circa 8 jaar t/m het laatste jaar VWO. Onderwerp en inhoud worden in overleg bepaald. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden op de sterrenwacht of op school.

Voor jongere kinderen gebeurt dit vaak in de vorm van een rondleiding in de sterrenwacht en een korte presentatie met activiteit of vraag- en antwoordsessie. Voor scholieren worden de presentaties vaak gecombineerd met een praktijkdeel of groepsactiviteit, soms gespreid over meerdere lesuren.

Voorbeelden van recente onderwerpen zijn:

Basisschool:
  • Intro in de Kosmos met kijkdag of kijkavond
  • Leven met een ster: onze eigen zon
  • Sterrenkunde: wat houdt dat in?
  • Leven in ons zonnestelsel (Mars en de manen van Jupiter en Saturnus)
  • Mars in 3-D
  • Het heelal door de ogen van de Hubble Space Telescope
Middelbare school:
  • De zoektocht naar leven buiten onze zonnestelsel (exoplaneten rond andere sterren, inclusief activiteit)
  • Wat weten wij over de sterren? Waarom? En hoe weten wij dat? (de Hertzsprung-Russell Diagram, inclusief activiteit)

De kosten van een lezing of cursus zijn voor een deel afhankelijk van uw wensen en of u naar de sterrenwacht wilt komen of liever een presentatie op school hebt. Om onze eigen kosten te dekken, vragen wij een bescheiden bijdrage van gemiddeld € 50 per presentatie/lesuur op school plus eventuele materialen. De kosten van een besloten kijkavond of zonnekijkmiddag zijn afhankelijk van de locatie (bij de school of bij de sterrenwacht), inhoud (alleen kijkavond of met presentatie) en het aantal deelnemers.

Meer informatie?

Comments are closed.